Световни енергийни сценарии - великият преход

17.10.2016 г.

Докладът представя три сценария, чрез които се предлага достъпен език за анализ и обсъждане на текущите събития. Те предлагат открита, прозрачна и всеобхватна рамка за анализ на несигурното бъдеще и по този начин съдействат за вземането на правилни управленски решения.

Друг доклад "Перспективи на сценариите 2016 г. - иновации в енергетиката в населените места" избира пет развиващи се енергийни иновации, които притежават потенциала значително да повлияят на енергийния преход в населените места. Той изследва значението на местното самоуправление, нови цифрови платформи, водород, градска морфология и финансови инструменти за осигуряване на чиста, устойчива и достъпна енергетика, транспорт и други системи.

Повече информация и докладите на английски език може да намерите тук