Световна енергийна трилема 2012 г. Време за реалности – устойчива енергийна политика
Декември 2012 г.

Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.