Мониторинг на световните енергийни въпроси – 2013 г.
февруари 2013 г.

Публикацията е последната оценка на СЕС по въпросите, имащи влияние на глобалната и регионалната енергетика, и цели да очертае ключови приоритети за енергийните лидери.