Световната енергийна трилема 2013 г.: Устойчивите енергийни инвестиции
септември 2013 г.

Изданието има за цел да представи очакванията на публичните власти към частния сектор, за да се постигнат предизвикателствата на енергийната трилема – енергийна сигурност, енергиен достъп и опазване на околната среда.