Световните енергийни ресурси – проучване 2013 г. 
октомври 2013 г. 


Изследването представя по достъпен начин надеждна и точна информация за световните енергийни ресурси. Това е 23-тото подобно изследване на СЕС и се провежда на всеки три години.