Глобална електроенергийна инициатива (GEI) - доклад 2014 г.

17.12.2014 г.

Докладът на GEI за 2014 г. идентифицира неоползотворените възможности пред електроенергийните предприятия за осигуряване на нисковъглеродно бъдеще. Проучването обхваща предприятия от страни, които заедно притежават около 80% от световните инсталирани мощности.

GEI работи, за да се улесни дейността и сътрудничеството между електроенергийните предприятия по целия свят с цел постигане на достъп до електроенергия за всички по надежден, достъпен и устойчив начин. GEI има за цел да изгради международна общност от лидери от електроенергийната индустрия и да предаде техните послания на политиците. GEI провежда редовни проучвания за идентифициране и обмен на информация за основните тенденции и проблеми, както и най-добрите практики в предприятията.

Докладът (резюме и пълен текст) е достъпен на английски език тук.