Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2015 г.

21.01.2015 г.

Енергетиката е сред стратегическите теми, които влияят върху глобалния дневен ред през 2015 г. Променливостта и влиянието на енергийните цени се утвърди като приоритетен въпрос за енергийните лидери от цял свят.

Нововъзникващите рискове и произтичащата от това необходимост за предефиниране на гъвкавостта на енергийната инфраструктура, променящите се пазарни модели, развиващите се бизнес модели и променените геополитически условия обуславят нов енергиен пейзаж в условията на висока степен на несигурност.

Това издание помага да се определи дневния ред на световната енергетика и развитието му във времето. То е инструмент за разбирането на сложната и неопределена среда, в която енергийни лидери трябва да действат, и средство, чрез което вземащите решения могат да проверят своите собствени предположения относно основните движещи сили в енергетиката.

Изданието от 2015 г. е резултат на шестмесечно проучване, обхванало мненията на над 1000 енергийни лидери, включително министри, изпълнителни директори и ръководители на национални комитети, членуващи в СЕС, от почти 80 страни. Докладът, подчертаващ силни регионални различия, е насочен към световния дневен ред в енергетиката и анализира тенденциите и перспективите в шест региона и повече от 25 страни.

Докладът е достъпен на английски език тук.