Показатели на енергийната трилема 2015 г. - сравнение на устойчивостта на националните енергийни системи

20.11.2015 г.

Докладът е сравнителна класация на 130 страни по отношение на устойчивостта на енергийните им системи по трите показателя на енергийната трилема: енергийна сигурност, енергийна достъпност и опазване на околната среда.

Заедно с доклада "Световна енергийна трилема", този доклад има за цел да подпомогне публичните власти, определящи енергийната политика, и инвеститорите.

Докладът е достъпен на английски език тук.