Световни енергийни ресурси - 2016 г.

17.10.2016 г.

Световните енергийните ресурси са били премет на анализ от Световния енергиен съвет повече от 80 години. Данните и анализите позволяват на правителствата, частния сектор и академичните среди да разберат по-добре същността на енергийния сектор и динамиката на ресурсите.

Оценката се изготвя посредством мрежата от комитети на СЕС в над 90 страни, заедно с група от експерти от цял свят. С информация, обхващаща повече от 180 страни, това е 24-то издание на доклада за Световната енергийните ресурси.

Докладът включва 13 глави, които обхващат въглища, нефт, газ, уран и ядрена енергия, енергия от вода, биомаса, отпадъци, слънце, вятър, геотермална енергия, морска енергия, съхранение на енергия и съхранение на въглероден диоксид.

Репутацията и стойността на изследването се основават на три основни фактора: проучването представя безпристрастни данни и факти от независима организация; то обхваща технологичните, икономическите и екологичните аспекти на конвенционалните и възобновяемите източници; и оценките са на глобално, регионално и национално нива, подготвени от международна мрежа от уважавани експерти.

Повече информация и доклада на английски език може да намерите тук.