Присъединяване на променливи ВЕИ към електроенергийната система 2016 г. - как да го направим правилно

21.09.2016 г.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) носят множество ползи. Този доклад определя трудностите и предлага решения за свързването на ВЕИ мощности към мрежата, на основа на опита на електроенергийния сектор.

Докладът обобщава опита на 48 организации от 32 страни. Обмяната на позитивен и негативен опит между страните относно различни начини да се управляват някои ефекти от променливите ВЕИ ще помогне да се увеличат ползите и минимизират пречките пред ВЕИ технологиите.

Според заключенията, сложността и цялостното въздействие на ВЕИ върху електрическата система са често подценявани от консуматорите и политиците. 

Пълният текст на английски език е достъпен на страницата на СЕС тук.