Световна енергийна трилема 2016 г.: Определяне на мерки за ускоряване на енергийния преход

30.05.2016 г.

Докладът за 2016 г. има за цел да подпомогне политиците в сложната задача да преведат целите на трилемата - енергийна сигурност, енергийна справедливост и опазване на околната среда - в действия.

Докладът за 2016 г. определя пет области, в които страните са насочили усилията си към целите на трилемата:

  • трансформиране на енергийните доставки
  • достъп до енергия
  • достъпност (поносима цена) на енергията
  • подобряване на енергийната ефективност и управление на потреблението
  • декарбонизация на енергийния сектор.

В рамките на всяка област, избрани политически инструменти са анализирани, като се набляга на пречките от разработването на политики до тяхното прилагане и опита от политиките по цял свят. 

Повече информация и докладът на английски език може да намерите тук.

Източник: СЕС