Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2016 г.

16.03.2016 г.

Докладът от 2016 г. е в отговор на ценовата буря при суровините. Той представя мнението на изпълнителни директори, министри и експерти от целия свят, за да открои критичните несигурности, пред които е изправен секторът. Целта му е да помогне на енергийните лидери по-добре да разберат средата, в която работят, и така да вземат по-информирани решения.

Тазгодишният доклад установи, че енергийните лидери са най-загрижени за цените на суровините, за продължаващите ефекти от забавянето на икономическия растеж, както и за несигурната климатична рамка. Също така, въпросите на новия пазарен модел и съхранението на електроенергия бързо набират популярност. От друга страна, улавянето и съхранението на въглероден диоксид, нетрадиционните енергийни източници и ядрената енергия са поставени на по-заден план.

повече информация и публикацията на английски език