Световните енергийни сценарии: Създаване на енергийното бъдеще до 2050 г.
октомври 2013 г.

Докладът оценява два контрастиращи политически сценария с цел да се анализира какво се случва в света днес и какво ще е влиянието на днешния избор върху утрешния енергиен пейзаж