Очертаващ се подем в хидроенергетиката

18.05.2015 г.

В световен мащаб мощностите на ВЕЦ се очаква да се удвоят до 2,000 GW през 2050 г., благодарение на многото ползи от тези централи, особено приносът им за смекчаването на и адаптирането към изменението на климата.

Тази мощност може да бъде достигната и преди 2050 г., ако правителствата и международните банки подпомогнат развиващите се икономики, където хидроенергийни ресурси не се използват достатъчно, и инвеститори си сътрудничат със сектора с цел да представят добре подготвени проекти. Според доклада, районите с най-голям потенциал за нови мощности на ВЕЦ са Китай, Индия, Бразилия и Югоизточна Азия.

Достъп до доклада (на английски език) има тук.

Източник: www.worldenergy.org