Публикации за 2015 г.

Показатели на енергийната трилема 2015 г. - сравнение на устойчивостта на националните енергийни системи

20.11.2015
Докладът е сравнителна класация на 130 страни по отношение на устойчивостта на енергийните им системи по трите показателя на енергийната трилема: енергийна сигурност, енергийна достъпност и опазване на околната среда.

Пътят към устойчивост - управление и финансиране на рискове от екстремни метеорологични явления

29.09.2015
Докладът е първият от поредица, насочена към необходимостта от повече инвестиции и промяна на системата за борба с нововъзникващите рискове, включително екстремни метеорологични явления, връзката енергия-храна-вода и кибер рискове.

Световна енергийна трилема - 2015 г.

27.05.2015
Днес бе публикуван докладът на СЕС Световна енергийна трилема - 2015 г.: "Приоритетни действия относно изменението на климата и как да се балансира енергийната трилема". Докладът има за цел да подкрепи политиците, тъй като те определят целите и политиките в областта на климата и развитието.

Очертаващ се подем в хидроенергетиката

18.05.2015
В световен мащаб мощностите на ВЕЦ се очаква да се удвоят до 2,000 GW до 2050 г., благодарение на многото ползи от тези централи, особено по отношение на смекчаването на и адаптирането към изменението на климата.

Правила за търговия и инвестиции - катализатор на нисковъглеродна икономика

30.01.2015
Чрез този доклад СЕС продължава работата си за популяризиране на международното сътрудничество в енергийния сектор.

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2015 г.

21.01.2015
Енергетиката е сред стратегическите въпроси, които влияят върху глобалния дневен ред през 2015 г. Несигурността и влиянието на енергийните цени се утвърди като приоритетен въпрос за енергийните лидери от цял свят.