Световна енергийна трилема - 2015 г.

27.05.2015 г.

Днес бе публикуван докладът на СЕС Световна енергийна трилема - 2015 г.: "Приоритетни действия относно изменението на климата и как да се балансира енергийната трилема".

Докладът има за цел да подкрепи политиците, тъй като те определят целите и политиките в областта на климата и развитието.

Препоръките в този доклад ще подпомогнат диалога между енергиен сектор, политици и финансов сектор, иницииран в докладите "Световна енергийна трилема" от минали години.

Пълен текст на доклада (на английски език)