Публикации за 2019 г.

Issues Monitor 2019: Енергийният дневен ред и неговата еволюция

14.10.2019
В епохата на постоянно променящ се енергиен пейзаж, енергийните лидери трябва да обръщат внимание на различните сигнали и да умеят да разграничават важните проблеми

Киберпредизвикателствата пред енергийния преход

13.09.2019
Енергийният сектор се трансформира, създават се нови синергии чрез свързване на операционната и информационната технологии и комуникационните системи: дигиталният отпечатък на сектора бързо нараства

Индекс на световната енергийна трилема 2019

12.09.2019
Дефиницията на Световния енергиен съвет за енергийна устойчивост се основава на три измерения: енергийна сигурност, енергийна справедливост и екологична устойчивост на енергийните системи.

Новите световни енергийни сценарии

10.09.2019
На 9 септември 2019 г., Световният енергиен съвет, Accenture Strategy и институтът Paul Scherrer представиха актуализираните Световни енергийни сценарии.

Innovation Insights Brief: Енергийната инфраструктура - предпоставка за достъпност или ограничение за декарбонизацията?

08.07.2019
Световният енергиен съвет е разработил набор от принципи за разработване на план за действие в областта на инфраструктурата, който да гарантира, че извеждането от експлоатация, блокираните активи и/или пренасочването няма да се превърнат в пречка пред „достъпната“ декарбонизация. Тези принципи се основават на проведени дълбоки интервюта с енергийни лидери от цял свят и направени изследвания.

Innovation Insights Brief: Новата водородна икономика – пиар или надежда?

01.07.2019
Водородните технологии и горивните клетки вече преживяха сблъсъка на високите очаквания и неизпълнимите реализации.

Наръчник за енергийния преход

17.04.2019
Световният енергиен съвет е изготвил насоки, как биха могли да се използват петте разработки на СЕС, посветени на енергийния преход, за анализ и решаване на проблемите, съпътстващи прехода.

Световен енергиен обзор – Сравнителен анализ на световните енергийни сценарии

17.04.2019
Енергийният преход е само част от Големия преход. Енергийният преход не може да се постигне изведнъж или само от един участник. Да се разчита единствено на по-доброто енергийно моделиране и прогнозиране би било фатално за успеха на прехода, дори и в ерата на големите масиви от данни.

Десети „Мониторинг на глобалните енергийни въпроси“

19.02.2019
Близо 2300 световни енергийни лидери от 86 държави се включиха в проучването по повод десетата годишнина на Мониторинга на глобалните енергийни въпроси. Чрез анализ на най-важните проблеми, засягащи енергийната система, докладът Мониторинг на глобалните енергийни въпроси 2019 предоставя 7 световни, 6 регионални и 50 национални карти, както и интерактивен онлайн инструмент, разработен в сътрудничество с партньора на СЕС - Arup.

Водород – индустрията като катализатор

15.02.2019
Ако Европа иска да постигне целите си в областта на климата през 2050 г., Северозападна Европа трябва да се ангажира изцяло с водорода. Ако се приложи ефективно, водородът може да допринесе за постигането на 30% от тези цели. Това е едно от най-важните заключения, изложени в доклада „Водородът - индустрията като катализатор“, току-що публикуван от Комитета на Холандия в СЕС.