Новите световни енергийни сценарии

10.09.2019 г.

На 9 септември 2019 г., Световният енергиен съвет, Accenture Strategy и институтът Paul Scherrer представиха актуализираните Световни енергийни сценарии. Те предлагат нов поглед върху по-широкия и бързо променящ се пейзаж на иновациите, който възниква както вътре в самата енергийна система, така и извън нея и включва не само нови енергийни технологии, но и политика, бизнес модели и социални иновации. Сценариите показват по какъв начин различните комбинации от ускорители на иновациите могат да задействат и мащабират т.нар. „съзвездия от прекъсвания“, за да обезпечат алтернативни енергийни пътища и да разкъсат съществуващите вериги за създаване на стойност. Световните енергийни сценарии навлизат още по-надълбоко в новите модели на разрушителните иновации, които навлизат не само вътре в енергийната система, но и извън нея. Докладът включва нови сюжетни линии до 2040 г., помощни системни карти, сравнителен анализ на енергийните последици, шест регионални перспективи и илюстративно количествено определяне на обобщена глобална и регионална основа.

Световни енергийни сценарии 2019