Innovation Insights Brief: Новата водородна икономика – пиар или надежда?

01.07.2019 г.

Водородните технологии и горивните клетки вече преживяха сблъсъка на високите очаквания и неизпълнимите реализации. Този път обаче, намалението на цените на възобновяемата енергия и горивните клетки, строгите изисквания във връзка с измененията на  климата и дискретното включване на Китай, правят съвсем реална възможността на водорода да участва в големия преход.   

След направени интервюта с лидери от цял свят, Световният енергиен съвет представя осем случая на приложение, които илюстрират потенциала на водорода. Те варират от декарбонизация на труднодостъпни сектори като топлинна енергия, промишленост и транспорт до подпомагане на интегрирането на възобновяеми енергийни източници и предоставяне на решение за съхранение на енергия.

Този Innovation Insights Brief е част от поредицата публикации на Световния енергиен съвет с фокус върху иновациите. Във време на динамични разрушителни промени, тази публикация се стреми да улесни стратегическия обмен на знания между членовете на Съвета и останалите заинтересовани страни и политически отговорните лица.