Innovation Insights Brief: Енергийната инфраструктура -  предпоставка за достъпност или ограничение за декарбонизацията?

08.07.2019 г.

Световният енергиен съвет е разработил набор от принципи за разработване на план за действие в областта на инфраструктурата, който да гарантира, че извеждането от експлоатация, блокираните активи и/или пренасочването няма да се превърнат в пречка пред „достъпната“ декарбонизация. Тези принципи се основават на проведени дълбоки интервюта с енергийни лидери от цял свят и направени изследвания.

По-голямата част от инфраструктурата е проектирана и построена така, че да служи дълго време. Тези активи не съществуват и не функционират във вакуум: естествено е, че технологиите, бизнес моделите и държавните политики междувременно ще претърпят промени. По-рано тези промени бяха просто еволюция на съществуващия начин за производство, доставка и потребление на енергия. Това, което се случва днес в енергийния свят, е промяна в парадигмата, характеризираща се с нови ценности на устойчивост, гъвкавост и достъпност, които се осигуряват от напълно нов начин на производство, доставка и потребление на енергия. Тази промяна изисква внимателно преосмисляне на съществуващата енергийна инфраструктура.

Планът за действие за енергийната инфраструктура (EIAP) ще обедини всички заинтересовани страни по пътя на прехода. Той се основава на Плана за действие NexStep и на Плана за действие в областта на енергетиката  на Калифорния.

Повече подробности можете да откриете тук.