Публикации за 2020 г.

Innovation Insights Brief: Съхранение на енергията в пет стъпки

24.01.2020
На 23 януари СЕС публикува новия си Innovation Insights Brief: “Пет стъпки до съхранението на енергия”, разработен съвместно с Калифорнийския независим системен оператор (CAISO) въз основа на 39 интервюта с ключови лидери от енергийния сектор.

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси 2020: Разшифроване на новите сигнали за промяна

26.02.2020
На 25 февруари, на среща между генералния секретар на Световния енергиен съвет д-р Анджела Уилкинсон и проф. д-р Клаус-Дитрих Борхарт, заместник генерален директор на Генерална дирекция по енергетика на ЕК, официално бе представена годишната публикация на СЕС

Изпълнение на задълженията по време на трансформация: Ролята на електропреносните компании в енергийния преход

12.06.2020
Докато светът се подготвя за излизане от кризата, породена от COVID-19, темпът на световната електроенергийна революция се очаква да се ускори.

Innovation Insights Brief: Изпълнение на задълженията по време на трансформация - Ролята на електропреносните компании в енергийния преход

16.06.2020
Публикацията на Световния енергиен съвет, съвместно с ПрайсуотърхаусКупърс, е посветена на ролята на собствениците и операторите на електропреносните мрежи в електроенергийна система на енергийния преход към нисковъглеродно бъдеще

Индекс на световната енергийна трилема за 2020 г.

08.10.2020
Тази година Индексът на световната енергийна трилема навършва своята десета годишнина.