UNIDO и Световният енергиен съвет ще насърчават съвместно устойчивата енергийна политика

03.10.2017 г.

Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO) и Световният енергиен съвет подписаха съвместна декларация в подкрепа разпространението на решения в областта на устойчивата енергия.

В рамките на това партньорство, UNIDO и СЕС се ангажират да развиват лидерските умения и цялостния капацитет на енергийните лидери и властите, отговарящи за политиката от развиващите се страни, както и да проучат възможностите за насърчаване достъпа до енергия чрез глобални платформи, като например ускорителя на електрифицирането по линия на инициативата Устойчива енергия за всички (SEforALL).

Споразумението бе постигнато по време на срещата на върха на световните енергийни лидери, организирана от СЕС и Енергийния секретариат на Мексико (SENER) с цел подпомагане диалога относно възможностите и предизвикателствата пред развитието на енергийния сектор.